تحویل اکسپرس

تحویل فوری و سالم محصول

پرداخت مطمئن

پرداخت از طریق درگاه معتبر

ضمانت کیفیت

تضمین بالاترین کیفیت محصولات

پشتیبانی

پشتیبانی تلفنی

مقاله ترجمه شده اقتباس دولت الكترونيك در سه كشور آمريكاي لاتين: آرژانتين، برزيل و مكزيكشناسه محصول: 765685
موجود

مقاله ترجمه شده اقتباس دولت الكترونيك در سه كشور آمريكاي لاتين: آرژانتين، برزيل و مكزيك

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 10000تومان

برچسب ها :

مقاله ترجمه شده اقتباس دولت الكترونيك در سه كشور آمريكاي لاتين: آرژانتين، برزيل و مكزيك

مقاله ترجمه شده اقتباس دولت الكترونيك در سه كشور آمريكاي لاتين: آرژانتين، برزيل و مكزيك

مشخصات مقاله:

عنوان کامل: مقاله ترجمه شده اقتباس دولت الكترونيك در سه كشور آمريكاي لاتين: آرژانتين، برزيل و مكزيك

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) , PDF

تعداد صفحات پروژه: 25

 

اقتباس دولت الكترونيك در سه كشور آمريكاي لاتين: آرژانتين، برزيل و مكزيك
خلاصه
اين مقاله اقتباس دولت الكترونيك در سه كشور آمريكاي لاتين: آرژانتين، برزيل و مكزيك را مورد بحث قرار مي دهد. تحقيق ابتدا يك چارچوب مفهومي براي بررسي ايجاد و خدمات دولت الكترونيك را ارايه مي‌كند كه براي ارزيابي اقتباس آن در اين سه اقتصاد مهم آمريكاي لاتين اعمال شده است. يافته هاي تحقيق مي تواند هر كشور به عنوان مدلي براي توسعه موفق و همچنين اجراي دولت الكترونيك در يك كشور در حال توسعه غير صنعتي را معرفي كند. تجزيه و تحليل هم چنين در جستجوي يافتن يك خلا در مطالعه دولت الكترونيك در كشورهاي كمتر توسعه يافته مي باشد كه بخش آن ها تلاش مي كنند در اين جنبه حياتي از توسعه دولت ديجيتال به همتايان توسعه يافته خود برسند. 
كلمات كليدي: دولت الكترونيك؛ آمريكاي لاتين؛ سياست ارتباطات راه دور. 
در اغاز قرن 21، برنامه هاي كاربردي دولت الكترونيك آماده انتقال ارتباطات دولتي هستند اگر چه پتانسيل عملياتي آن ها عمدتاً ناكافي است. دانشگاهيان پيشنهاد مي كنند كه مداليته ميانجي آنلاين به عنوان پيوندي از تكنولوژي هاي ارتباطي چند گانه مي تواند كاركردهاي ارتباطات دولتي را به طور سريع تر، ارزان تر وكارامدتر نسبت به ابزارهاي آفلاين تسهيل كند. با اين وجود گذر از فرموليزه كردن سياست براي اجرا هنوز هم در بسياري از كشورهاي در حال توسعه وجود دارد كه تاكيد دارد كه دولت الكترونيك يك سيستم فني اجتماعي بسيار پيچيده است كه وابستگي زيادي به بلوغ تشكيلاتي كلي، چارچوب هاي قانوني وملاحظات اجتماعي فرهنگي دارد. 

 


مقاله ترجمه شده گزارش آنلاين (متصل و تحت نظر سيستم مركزي) حسابداري در جامعه الكترونيكيشناسه محصول: 765686
موجود

مقاله ترجمه شده گزارش آنلاين (متصل و تحت نظر سيستم مركزي) حسابداري در جامعه الكترونيكي

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 10000تومان

برچسب ها :

مقاله ترجمه شده گزارش آنلاين (متصل و تحت نظر سيستم مركزي) حسابداري در جامعه الكترونيكي

مقاله ترجمه شده گزارش آنلاين (متصل و تحت نظر سيستم مركزي) حسابداري در جامعه الكترونيكي

مشخصات مقاله:

عنوان کامل: مقاله ترجمه شده گزارش آنلاين (متصل و تحت نظر سيستم مركزي) حسابداري در جامعه الكترونيكي

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) , PDF

تعداد صفحات پروژه: 9


GUEST EDITORIAL
Online reporting: accounting in
cybersociety
Sonja Gallhofer and Jim Haslam
School of Accountancy and Business Finance,
University of Dundee, Dundee, UK
Abstract
Purpose – This essay sets out to introduce the special issue.
Design/methodology/approach – The essay introduces the focus of the special issue, the
manifestation of the phenomenon of online reporting and the issues it engenders in relation to
accounting, and briefly reviews the contribution of the articles in the issue.
Findings – Finds that the papers in this special issue extend the understanding of the interface
between online reporting and accounting.
Originality/value – The essay locates the contributions of the issue within a problematic, whereby
online reporting is understood critically, interpretively and contextually in terms of its actualities and
potentialities.
Keywords Online operations, Internet, Worldwide web, Accounting information, Research

 

 

بسمه تعالي

نظريه ميهمانان (سرمقاله ميهمان)

گزارش آن لاين (متصل و تحت نظر سيستم مركزي): حسابداري در جامعه الكترونيكي

سن جاكال هوفر و جيم هَسلِم

مدرسة تجارت مالي و حسابداري

دانشگاه دُوندي، دُوندي، انگلستان

خلاصه

هدف- اين مقاله با هدف معرفي موضوعي خاص آغاز مي شود.

طراحي/ اسلوب شناسي/ طريقه- اين مقاله تمركز روي موضوع خاصي را معرفي مي كند، ظهور پديدة گزارش (دهي) آن لاين و موضوعاتي كه آن پديده در ارتباط با حسابداري بوجود مي آورد و به صورت خلاصه مشاركت مقالات در آن موضوع را مرور مي كند.

يافته ها- يافته هاي مبتني بر اينكه مقالات در خصوص اين موضوع، درك از نقطه تلاقي و اثرپذيري بين گزارش آن لاين و حسابداري را توسعه مي دهد.

اصالت/ ارزش- اين مقاله مشاركت هاي مربوط به موضوع را در موقعيت نامعلومي (مبهمي) قرار مي دهد كه به موجب آن گزارش آن لاين به صورتي انتقادي، تغييري و زمينه اي به لحاظ واقعيت ها و پتانسيل ها، فهميده مي شود.

كلمات كليدي- عملياتهاي آن لاين، اينترنت، وب جهاني، اطلاعات حسابداري، تحقيقات.


مقاله ترجمه شده تحقيق حسابداري و منفعت عموميشناسه محصول: 765687
موجود

مقاله ترجمه شده تحقيق حسابداري و منفعت عمومي

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 10000تومان

برچسب ها :

مقاله ترجمه شده تحقيق حسابداري و منفعت عمومي

مقاله ترجمه شده تحقيق حسابداري و منفعت عمومي

 

مشخصات مقاله:

عنوان کامل: مقاله ترجمه شده تحقيق حسابداري و منفعت عمومي

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) , PDF

تعداد صفحات پروژه: 11

 

 

 

Editorial
Accounting research and the public interest
Dean Neu
Haskayne School of Business, University of Calgary, Calgary, Canada, and
Cameron Graham
Schulich School of Business, York University, Toronto, Canada
Abstract
Purpose – This essay sets out to introduce the special issue.
Design/methodology/approach – The essay discusses a variety of approaches to exploring the
relationship between accounting and the public interest, and briefly reviews the contribution of the
articles in the issue.
Findings – Not applicable.
Originality/value – The essay argues that accounting research can be opened up by problematizing
the notion of the public interest, and by considering not only how accounting constitutes the public
interest, but how various public interests constitute accounting.
Keywords Public interest, Accounting research, Social structure
Paper type General review

 

بسمه تعالي

سرمقاله

تحقيق حسابداري و منفعت عمومي

دين نو

مدرسه بازگاني هاسكاين، دانشگاه كالگري، كالگري، كانادا و

مدرسه بازرگاني اسكوليك، دانشگاه يورك، تورنتو، كانادا

خلاصه

هدف- اين مقاله با هدف معرفي موضوعي خاص آغاز مي شود.

طراحي/ اسلوب شناسي/ معبر (راه انجام كاري)- اين مقاله در خصوص تنوعي از راه هاي كاوش ارتباط بين حسابداري و منفعت عمومي بحث نموده و به صورت اجمالي مشمول اين موضوع در مقالات را مرور مي كند.

يافته ها- غيركاربردي (نامناسب)

اصالت/ ارزش- اين مقاله با دليل ثابت مي كند كه تحقيق حسابداري مي تواند به واسطه زير سئوال بردن تصور منفعت عمومي و به واسطة ملاحظه نه تنها چگونگي شكل دهي منفعت عمومي توسط حسابداري، بلكه به واسطه ملاحظه چگونگي تشكيل حسابداري توسط منافع عمومي گوناگون آشكار گردد.

كلمات كليدي- منفعت عمومي، تحقيق حسابداري، ساختار اجتماعي


مقاله ترجمه شده روشهای ریاضی جستجوی عملیاتشناسه محصول: 765633
موجود

مقاله ترجمه شده روشهای ریاضی جستجوی عملیات

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 10000تومان

برچسب ها :

مقاله ترجمه شده روشهای ریاضی جستجوی عملیات

مقاله ترجمه شده روشهای ریاضی جستجوی عملیات

مشخصات مقاله:

عنوان کامل: مقاله ترجمه شده روشهای ریاضی جستجوی عملیات

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) , PDF

تعداد صفحات پروژه: 17

 


Mathematical Methods of Operations Research (I 998) 47:341-353
The M/M/c with Critical Jobs
Ivo ADAN
Eindhoven University of Technology, Department of Mathematics and Computing Science,
Box 513, 5600 MB Eindhoven, The Netherlands
e-mall: iadan@win.tue.nl
GERARD Hoo~mEMSTRA
Delft University of Technology, Department of Mathematics and Informaties, Box 356,
2600 AJ Delft, The Netherlands
e-mail: g.hooghiemstra@twi.tudelft .nl
Abstract: We consider the MIMIc queue, where customers transfer to a critical state when their
queueing (sojourn) time exceeds a random time. Lower and upper bounds for the distribution of the
number of critical jobs are derived from two modifications of the original system. The two modified
systems can be efficiently solved. Numerical calculations indicate the power of the approach.
Key Words." M/M/c, priority queue, bounds, matrix methods


1 Introduction


We consider an M(2)/M(iz)/c queue, where customers transfer to a critical
state when their queueing (sojourn) time exceeds a random time. This time is
exponentially distributed with parameter 0. Critical customers have preemptive
priority over non-critical ones (hence the servers never attend non-critical customers
if there are critical customers waiting in the queue).
In the application that we have in mind, the customers are repairjobs and the
servers are repairmen (engineers). When the queueing time of a job exceeds a
random time, the repairjob will be called critical and causes a slowdown of
the entire installation from which the repairjobs originate. An example of such
an installation is a sugarfactory (sugarhouse), where sugarbeets are refined.
The technical staff of such a factory, who maintain the installation, consists of
engineers working in full shift during the beetcampaign. This beetcampaign is a
period of approximately 100 days during which the beets are harvested from
the fields and refined in the factory. The management of the sugarhouse is
interested in the delay of the refinery process caused by technical failures of the
installation. We model the repairjobs and the engineers as a multi-server queue.

 

روشهای ریاضی جستجوی عملیات

M/M/C با شاخص شغلها ( شغلهای حساس)

خلاصه:

ما بررسی می کنیم صف M/M/C را در جاییکه مشتریان یک موقعیت بحرانی را ، موقعیکه ،زمان اقامت موقت متجاوز از یک زمان تصادفی است ،واگذار می کنند. کرانهای بالایی و پایینی برای توزیع تعداد شغلهای حساس از دو سیستم اصلی اصلاح شده ، گرفته می شوند. دو سیستم اصلاح شده می توانند بطور موثری حل شوند. محاسبات عددی ،توان روش را نشان می دهند.

کلید واژه ها: M/M/C ، اولویت صف ، کرانها ، روشهای ماتریسی

 

1- تعریف:

ما بررسی می کنیم صف را در جاییکه مشتریان یک موقعیت بحرانی را ، موقعیکه ،زمان اقامت موقت متجاوز از یک زمان تصادفی است ،واگذار می کنند. این زمان به طور تشریحی با پارامتر تعمیم داده شده است. شاخص مشتریان ،برای هر یک از شاخصها ،اولویت انحصاری دارد( بنابراین اگر شاخص مشتریان در صف منتظر باشند ، سرورها هرگز به شاخص مشتریان توجه نمی کنند). در برنامه کاربردی که ما در نظر داریم ، زمانی که ، زمان صف بندی یک شغل متجاوز از زمان تصادفی باشد،مشتریان repairjob و سرورها تعمیرکارها (مهندسین) هستندو repairjob بحرانی (حساس ) نامیده خواهد شد و علت اینکه کند کاری تاسیسات درست از کدام repairjob سرچشکه گرفته است ، مشخص می شود. یک مثال در این زمینه کارخانه قند است ، جاییکه چغندر قند تصفیه می شود. کارکنان فنی چنین کارخانه ایی که تاسیسات را نگهداری می کنند ، شامل مهندسینی هستند که در طول شیفت عملیاتی چغندر قند کار می کنند.


مقاله ترجمه شده حركت ماوراي برنامه‌ريزي سنتي (VISPOT Shop Floor System)شناسه محصول: 765637
موجود

مقاله ترجمه شده حركت ماوراي برنامه‌ريزي سنتي (VISPOT Shop Floor System)

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 10000تومان

برچسب ها :

مقاله ترجمه شده حركت ماوراي برنامه‌ريزي سنتي (VISPOT Shop Floor System)

مقاله ترجمه شده حركت ماوراي برنامه‌ريزي سنتي (VISPOT Shop Floor System)

مشخصات مقاله:

عنوان کامل: مقاله ترجمه شده حركت ماوراي برنامه‌ريزي سنتي (VISPOT Shop Floor System)

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) و PDF

تعداد صفحات پروژه: 18

 

Visopt ShopFloor: Going Beyond


Traditional Scheduling
Roman Barták
Charles University, Faculty of Mathematics and Physics
Institute for Theoretical Computer Science
Malostranské nám. 2/25, 118 00 Praha 1, Czech Republic
bartak@kti.mff.cuni.cz
Abstract. Visopt ShopFloor is a generic scheduling system for solving complex
scheduling problems. It differentiates from traditional schedulers by offering
some planning capabilities. In particular, the activities to achieve the goal are
planned dynamically during scheduling. In the paper, we give a motivation for
the integration of planning and scheduling and we describe how such
integration is realised in the scheduling engine of the Visopt ShopFloor system.
1 Introduction
Planning and scheduling are closely related areas but usually the problems from these
areas are solved separately using a different technology. The planning task is to
generate activities to achieve some goal while the scheduling task is to allocate the
known activities to available resources and time. When both tasks are included in the
real-life problem then usually the planning component generates the activities in
advance and the separate scheduling component allocates the activities to the
resources and time [18]. As we argued in [2], such separation is not appropriate if the
problem environment is more complex and if the planning decisions are strongly
influenced by the scheduling decisions (like the introduction of set-up activities with
by-products). Our proposal how to solve the problems on the edge of planning and
scheduling is based on the integration of planning and scheduling in a single solver

[3].

 

VISPOT Shop Floor System

حركت ماوراي برنامه‌ريزي سنتي

چكيده

Visopt Shop Floor  يك سيستم زمان‌بندي براي حل مساتل برنامه‌ريزي پيچيده را ارائه مي‌دهد، وجود برخي امكانات ويژه برنامه‌ريزي، اين سيستم را از سيستم‌هاي برنامه‌ريزي متداول متمايز مي‌كند. به ويژه كه در طول زمان‌بندي براي رسيدن به هدف، فعاليتها، به صورت پويا برنامه‌ريزي مي‌شوند. ما در اين مقاله يكپارچه‌سازي برنامه‌ريزي و زمان بندي را به وسيله اين سيستم را تشريح كرده و چگونگي دست يافتن به  اين يكپارچگي را در سيستم برنامه‌ريزي كف كارگاهي ويسپوت را  شرح خواهيم داد.

 

  1. مقدمه:

برنامه‌ريزي و زمان بندي دو مقوله نزديك و بسيار وابسته مي‌باشند و لي اغلب اوقات مسايل مربوط به اين دو مقوله به صورت جداگانه و به تكنيكهاي متفاوتي حل مي شوند. وظيفه‌ي برنامه‌ريزي ايجاد فعاليت‌ها در جهت رسيدن به اهداف توليد مي‌باشد در حالي كه وظيفه زمان بندي اختصاص دادن فعاليت هاي ايجاد شده در برنامه‌ريزي به زمان و منابع در دسترس مي‌باشد. اغلب كه اين دو مقوله درمسائل واقعي با يكديگر تركيب مي‌شوند، و مسئله به اين صورت حل مي‌شود كه ابتدا قسمت برنامه‌ريزي سيستم فعاليت‌‌ها را مشخص نموده سپس قسمت زمان‌بندي، زمان و منابع در دسترس را به اين فعاليت‌ها اختصاص مي‌دهد.همانطور كه در قسمت(2) بحث خواهيم كرد درصورتي كه اين قبيل مسائل برنامه‌ريزي حالت پيچيده‌تري به خود بگيرند، اين دوگانگي و جدايي ميان برنامه ريزي و زمان‌بندي زياد مناسب نخواهد بود. در صورتي كه تصميمات برنامه‌ريز به شدت متاثر از تصميات قسمت زمان‌بندي باشد( به طور مثال عفاليت‌هاي نصب و قطعات فرعي) پيشنهاد مي‌كنيم از روش ما مبتني بر حل مسائل در فصل مشترك برنامه‌ريزي و زمان‌بندي استفاده نماييد.

 


مقاله ترجمه شده وابستگي سرعت لايه اي شعله متان,پروپان و اتيلن به دماي اوليه و غلظت رقيق كننده بي اثرشناسه محصول: 764934
موجود

مقاله ترجمه شده وابستگي سرعت لايه اي شعله متان,پروپان و اتيلن به دماي اوليه و غلظت رقيق كننده بي اثر

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 10000تومان

برچسب ها :

مقاله ترجمه شده وابستگي سرعت لايه اي شعله متان,پروپان و اتيلن به دماي اوليه و غلظت رقيق كننده بي اثر

مقاله ترجمه شده وابستگي سرعت لايه اي شعله متان,پروپان و اتيلن به دماي اوليه و غلظت رقيق كننده بي اثر

مشخصات مقاله:

عنوان کامل: مقاله ترجمه شده وابستگي سرعت لايه اي شعله متان,پروپان و اتيلن به دماي اوليه و غلظت رقيق كننده بي اثر

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات پروژه: 9

 

Dependence of the Laminar Burning Velocity of Methane, Propane and Ethylene
on Initial Temperature and Inert Diluent Concentration
M.J.Brown1 and C.J.Lawn2*
1 Advantica Technologies Ltd, Loughborough, U.K
2 Dept. of Engineering, Queen Mary, University of London, U.K.


Abstract
Through its influence on flamelet combustion, the laminar burning velocity is a crucial parameter in describing turbulent combustion. Calculations with a single chemical kinetics mechanism have determined the effect of equivalence ratio and initial temperature on the burning velocities of methane, ethylene and propane in air at atmospheric pressure. These results have been checked against available data in the literature, and then used to extrapolate to the much higher temperatures that are generally of interest in recirculating flows. Simple correlations have been developed to describe them to within 10% over the temperature range from 300K to 1100K in a convenient form for modeling purposes. Dilution of fuel by carbon dioxide is of interest in the context of synthetic and biogas fuels, and so its effect has also been computed. Comparison with dilution by nitrogen indicates theextent of CO2’s role as a reactive species.

 

خلاصه:

در احتراق با شعله , سرعت لايه اي شعله يك پارامتر مهم در توصيف احتراق متلاطم است. محاسبات با استفاده از يك مكانيزم جنبشي شيميايي كه اثر نسبت هم ارزي و دماي اوليه روي سرعتهاي شعله متان, اتيلن و پروپان را با هوا و در فشار اتمسفر مشخص مي كند انجام شده است.

اين نتايج با داده هاي موجود در منابع چك شده اند و سپس براي دماهاي خيلي بالا كه عموماً در جريانهاي گردابه اي مورد توجه هستند برون يابي شده اند.

رابطه ساده اي براي توصيف آنها در گستره 300k تا 1100k با حدود% 10خطا براي اهداف مدل سازي توسعه يافته است.

رقيق كردن سوخت با دي اكسيد كربن در زمينه سوختهاي تركيبي, بيوگاز ها مورد توجه است بنابراين اثر آن نيز محاسبه شده است. مقايسه با رقيق كردن توسط نيتروژن نشان مي دهد كه نقش يك گونه واكنش پذير را بازي مي كند.

 

 


افزونه سئوی وردپرس Yoast پرمیوم | Yoast SEO Premiumشناسه محصول: 544861
موجود

افزونه سئوی وردپرس Yoast پرمیوم | Yoast SEO Premium

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 15000تومان

برچسب ها :

افزونه سئوی وردپرس Yoast پرمیوم | Yoast SEO Premium

افزونه  سئوی وردپرس Yoast پرمیوم | Yoast SEO Premium

افزونه Yoast SEO Premium 5.3.2 | افزونه سئوی وردپرس Yoast پرمیوم فارسی | اصلاح سئوی سایت وردپرسی | افزایش رنک سایت در گوگل
پلاگین سئوی وردپرس پرمیوم | Yoast SEO Premium 5.6.1

 با وردپرس 4.8

 

آپدیت به نسخه Yoast SEO Premium 5.6.1

با خرید افزونه آپدیت هایی که در اینده ارائه می شود در کانال اختصاصی خریداران قرار میگیرد 

امروزه یکی از بهترین و ساده ترین راهکارهای افزایش بازدیدکنندگان سایت، بهینه سازی سئوی سایت و افزایش رنک (امتیاز) سایت در گوگل است.

متخصصان سئو راهکارهای متعددی را برای بهینه سازی سئوی سایت شما انجام می دهند اما همانطور که می دانید انجام کار توسط این متخصصان نیازمند صرف هزینه های بسیار زیاد است در صورتی که شما با داشتن یک سایت وردپرسی به راحتی می توانید سئوی سایت خود را افزایش دهید و بهترین جایگاه گوگل در صفحه اول را به خود اختصاص دهید.

سسیستم مدیریت محتوای وردپرس یکی از بهترین سیستم های مدیریت محتوا برای گوگل به شمار می رود و قالب های وردپرس نیز در ۹۹% از موارد به صورت کاملا استاندارد و مطابق با اصول سئو طراحی می شوند. در این شرایط شما بخش اعظمی از کارهایی که متخصص سئو انجام می دهد را انجام داده اید و تنها مرحله باقیمانده برای افزایش سئوی سایت وردپرسی شما، تولید محتوای مناسب با کلمات کلیدی مناسب جهت ثبت در موتورهای جستجوگر از جمله گوگل است.

نظر خریداران افزونه سئوی وردپرس Yoast پرمیوم | اصلاح سئوی سایت وردپرسی | افزایش رنک سایت در گوگل | پلاگین سئوی وردپرس پرمیوم | Yoast SEO Premium

برخی از ویژگی های افزونه سئوی وردپرس Yoast

افزونه سئوی وردپرس Yoast پرمیوم با نام تجاری Yoast Seo Premium بهترین، معروف ترین و قدرتمندترین افزونه وردپرس برای بهبود سئوی سایت شما همچون یک متخصص است که به شما کمک می کند تا خطاهایی که در کاهش امتیاز سئو موثر هستند را به هیچ وجه انجام ندهید. همچنین به کمک افزونه پرمیوم Yoast می توانید بهترین کلمات کلیدی را برای محتوای سایت خود در نظر بگیرید و با رعایت اصول سئو در بخش عنوان، خلاصه، تعداد کلمات، لینک مطلب، استفاده از هدینگ ها و … چندین برابر سئوی سایت خود را افزایش داده و در لیست نتایج اول گوگل قرار بگیرید.

پلاگین Yoast سئو نسخه پرمیوم به طور خودکار تغییرات صورت گرفته در آدرس لینک مطالب شما را تشخیص داده و به جای آنکه بازدیدکنندگان شما با مراجعه به آدرس های قبلی با خطای ۴۰۴ مواجه شوند، آنها را به آدرس جدید منتقل می کند. این کار در امتیازدهی سئو دارای اهمیت بسیار زیادی است و باتوجه به این اهمیت، مراحل انتقال توسط پلاگین به صورت کاملا خودکار انجام می شود.

از دیگر امکانات هوشمندانه افزونه سئوی وردپرس Yoast پشتیبانی از آنالیز زنده و سریع محتوای مطالب شما و ارائه راهکارها و هشدارهای لازم جهت بهینه سازی محتوا پیش از انتشار آن است.

 

افزونه سئوی وردپرس Yoast پرمیوم | اصلاح سئوی سایت وردپرسی | افزایش رنک سایت در گوگل | پلاگین سئوی وردپرس پرمیوم | Yoast SEO Premium

 


پکیج 55 طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي با فرمت wordشناسه محصول: 540008
موجود

پکیج 55 طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي با فرمت word

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 25000تومان

برچسب ها :

پکیج 55 طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي با فرمت word

پکیج 55 طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي با فرمت word

پکیج 55 طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي با فرمت word را برای شما عزیزان تهیه کرده ایم

که این پکیج را اگر بخواهید در سطح اینترنت و دیگر فروشگاه ها دانه ای بخرید حتی

دانه ای 1000 تومن قیمتش میشود 55 هزار تومن و اگر شما صاحب فروشگاه هستید

و بخواهید این پکیج را به صورت جدا بفروشید دانه ای 1500 تومان دیگه خودتون حساب کنید

که چه سودی میکنید و مهمترین مزیت این پکیج اینه که شما یک بار پول میدید و هزاران بار میفروشید.

فرمت تمامی طرح ها word هست و قابل ویرایش

لیست پکیج :


آموزشـگاه ساخت گلهاي چيني
آموزشـگاه علـمي آزاد
آموزشگاه حسـابداري
آموزشگاه زبان‌هاي خارجي
آموزشگاه علوم رايانه
آموزشگاه هنـرهاي تجسمي
احداث استخر سرپوشيده
احداث باشگاه ورزشي
اموزشگاه رانندگی
بازيافت مواد پلاستيكي، توليد نايلون
باغداري و پرورش ميوه جات
بستـه‌بنـدي خــرمـا
بسته بندي چاي تي- بگ
بسته‌بنـدي مـواد غـذايي
بسته‌بنـدي گوشت قرمز
بسـته‌بندي عـســل
توليد داروهـاي گياهـي
توليد كارتن، بسته بندي و چاپ مقوا
توليد نخ متوسط تا ضخيم از ضايعات نساجي
توليد و بسته بندي آبليمو
توليد و بسته بندي ماست پاستوريزه
توليد و مونتاژ كامپيوتر
توليد پارچه گردباف
توليد چـرم و سالامبـور
توليـد تافي و شكـلات
توليـد مربا، ترشي و خيارشور
توليـد و بسته بندي نمـك يددار
توليـد و بسته‌بندي سس مايونز
توليـد پـفـك نـمكي
توليـد چيپس سيب‌زميني
توليــد حـوله
توليــد نـان فانتـــــزي
توليــد نـان لـواش
خدمات بينايي‌سنجي،چشم‌پزشكي
خدمات رايانه و مشاوره مديريت
خدمات مشاوره مهندسي
درمانـگاه شـبانه‌روزي
فرآوري و بسته‌بنـدي ماهي
فرآوري و بسته‌بنـدي ميگـو
فرآوري ‌و بسته‌بندي خشكبار
فرآوري‌ وبسته‌بندي سبزيجات تازه و خردشده
كافـي‌نت
مدرسـه غير انتـفاعي
مهد کودک
پرواربـندي گوساله
پرورش زنبور عسل
پرورش صيفي‌جات گلخانه‌اي
پرورش قـارچ خوراكـي-100تن
پرورش قـارچ خوراكـي-50تن
پرورش ماهي قزل‌آلا
پرورش گـاو شيري-20راس
پرورش گـاو شيري-50راس
پرورش گل در گلخانه
پرورش گل و گياهان زينتي
چاپ و توليد عكس‌هاي رنگي و سياه‌وسفيد

عکس پکیج


مقاله بررسي رابطه بين اضطراب امتحان و عملكرد تحصيلي در دانش‌آموزان و دانشجويانشناسه محصول: 537040
موجود

مقاله بررسي رابطه بين اضطراب امتحان و عملكرد تحصيلي در دانش‌آموزان و دانشجويان

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 10000تومان

برچسب ها :

مقاله بررسي رابطه بين اضطراب امتحان و عملكرد تحصيلي در دانش‌آموزان و دانشجويان

مقاله بررسي رابطه بين اضطراب امتحان و عملكرد تحصيلي در دانش‌آموزان و دانشجويان

 

مشخصات مقاله:

عنوان کامل: مقاله بررسي رابطه بين اضطراب امتحان و عملكرد تحصيلي در دانش‌آموزان و دانشجويان

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات پروژه: 106

فهرست مطالبمقدمه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
چكيده . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
پيشينة تحقيق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
فصل اول

طرح و تعريف مشكل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
زمينه مشكل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
هدف تحقيق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
تعريف اصطلاحات . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
فصل دوم

اضطراب و امتحان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
تعريف اضطراب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
معني اضطراب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
اضطراب از ديدگاه فرويد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
اضطراب از ديدگاه راجرز . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
ظاهر عمومي و رفتار، علايم اضطراب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
حد مطلوب اضطراب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
امتحان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
اهداف امتحان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
فصل سوم

اضطراب امتحان و ماهيت آن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
ماهيت اضطراب امتحان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
شيوع . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
تفاوتهاي فردي در زمينة اضطراب امتحان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
فصل چهارم

سبب‌شناسي اضطراب امتحان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
عوامل فردي و شخصيتي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
عوامل آموزشگاهي و جامعه‌اي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
عوامل خانوادگي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

 

فصل پنجم

مدلها و نظريه‌هاي اضطراب امتحان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
فصل ششم

ابزارهاي سنجش اضطراب امتحان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
مقياس ارزيابي شناختي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
مقياس مهارتهاي مطالعه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
مقياس اضطراب امتحان براي كودكان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
مشاهدة رفتاري . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
اضطراب امتحان و عملكرد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
فصل هفتم

روشهاي پيشگيري از اضطراب امتحان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
توصيه‌ها و راهبردها براي پيشگيري از اضطراب امتحان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
فصل هشتم

درمان اضطراب امتحان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
حساسيت‌زدايي منظم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
روشهاي شناختي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
يادگيري مشاهده‌اي (سرمشق‌گيري) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
مهارتهاي مطالعه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
اهميت مطالعه و نحوه درست آن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
اضطراب رياضي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
بحث . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
ضمايم

ضميمه «الف» (سياهه اضطراب امتحان) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
ضميمه «ب» (جدول سلسله مراتب اضطراب امتحان) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
فهرست منابع . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

 

 

من از حضور در بزرگترين ميدانهاي جنگ نمي‌ترسم ولي از جلسه امتحان وحشت دارم.

ناپلئون بناپارت

مقدمه

انسان از ديرباز تلاش كرده است با كلمات و واژه‌هاي مختلف تمنيات، حالات، احساسات، هيجانات و غليانهاي دروني خويش را ابراز دارد. به همين منظور، در هنگام كشمكش دروني از اصطلاحاتي نظير دلهره، دلشوره و نگراني استفاده كرده است

 

چكيده :

موضوع تحقيق اين رساله بررسي رابطة اضطراب با نحوة عملكرد محصلين در امتحان مي‌باشد. در بخش نظري روند كار اين بود كه ابتدا به تعريف و مسايل كلي در ارتباط با اضطراب امتحان و درمان آن با تكيه بر ديدگاه شناختي پرداختيم و در ارتباط با اضطراب بعنوان يك حالت و خصيصة ثابت بحث شد.

روشي كه اين تحقيق بدان متكي است روش كتابخانه‌اي است. در نهايت آنچه را كه بر اساس ابزارهاي تحقيق دريافتيم اين است كه : بين سطح اضطراب و نحوة عملكرد دانشجويان و دانش‌آموزان رابطة معني‌دار معكوس وجود دارد.

سطح اضطراب دانش‌آموزان و دانشجويان ضعيف بيشتر از دانش‌آموزان قوي است.

از آنجا كه اضطراب در يادگيري در تحول ذهني فرد تأثير عمده دارد لازم است كه آموزشهاي خانوادگي در ارتباط با نيازهاي جوانان، تغيير ساختار برنامه‌هاي تحصيلي، تغيير نگرش دانش‌آموزان نسبت به خود و تواناييهايخود در عوامل مدرسه صورت پذيرد و اين امر ضرورت وجود مشاوره را ايجاب مي‌نمايد.

 

پيشينة تحقيق :

ـ پژوهش‌هاي انجام گرفته در خارج از كشور :

زاتس و چاسين (1983) در مطالعة خود شناختهاي كودكان داراي اضطراب امتحان بالا، متوسط و پائين را در يك موقعيت امتحان فرضي، مورد مقايسه قرار دارند. آزمودنيهاي داراي اضطراب امتحان بالا از آزمودنيهاي داراي اضطراب امتحان متوسط يا پايين به طور معنا‌داري افكار بازدارندة تكليف بيشتري را (از جمله‌ ارزيابيهاي منفي و افكار نامرتبط با تكليف) گزارش دادند. آزمودنيهاي داراي اضطراب امتحان بالا همچنين از آزمودنيهاي داراي اضطراب امتحان پايين ارزيابيهاي مثبت كمتري را گزارش دادند، در حالي كه آزمودنيهاي داراي اضطراب امتحان متوسط تفاوت معنا‌داري از هيچ يك از دو گروه افراطي فوق نداشتند. جاي تعجب است كه گروه‌هاي داراي اضطراب امتحان متوسط و بالا از گروه داراي اضطراب امتحان پايين به طور معنا‌داري، افكار مرتبط با تكليف بيشتري را گزارش دادند، اما تفاوت قابل توجهي با هم نشان ندادند. هم اضطراب امتحان و هم شناختها از نظر آماري رابطه مثبت معناداري با عملكرد واقعي در تكليف، پس از اينكه اثرات توانايي كنترل شده داشتند.

مايكنبام (1986) در مطالعه‌اي كارايي نسبي يك روش درمان گروهي اصلاح شناختي (8 = n) را از طريق مقايسه آن با يك گروه حساسيت‌زدايي (8 = n) و يك گروه كنترل (5 = n) مورد بررسي قرار داد. گروه اصلاح شناختي مشتمل بر يك روش بينش محوري، كه براي آگاه ساختن آزمودنيهاي داراي اضطراب ـ امتحان از افكار اضطراب ز ايشان طراحي شده بود، و يك روش حساسيت زدايي بود كه در آن الف. تصوير‌سازي مقابله‌اي براي چگونگي مواجه‌شدن با اضطراب و ب‌. روش خود آموزش‌دهي براي توجه كردن به تكليف (و نه فكر كردن به خود) استفاده شده بود. نتايج نشان داد كه روش اصلاح شناختي اثر بخش‌ترين روش در كاهش اضطراب امتحان است.

هالريود (1976) در مطالعة خود با نام «( شناخت و حساسيت‌زدايي در درمان گروهي اضطراب امتحان)» 48 آزمودني داوطلب مبتلا به اضطراب امتحان را به طور تصادفي در يكي از گروههاي درماني الف‌. شناخت ـ درماني ب. حساسيت‌زدايي منظم ج. تركيب شناخت درماني و حساسيت‌زدايي منظم و د. گروه كنترل، مورد مطالعه قرارداد. 12 آزمودني نيز در يك ليست انتظار قرار گرفتند. اضطراب امتحان بر اساس شاخصهاي خودسنجي و در يك موقعيت امتحان فرضي قبل از درمان، پايان درمان و يك ماه بعد از درمان اندازه‌گيري شد. از معدل نمرات نيز بعنوان شاخص پيشرفت تحصيلي استفاده شد. نتايج نشان داد كه شناخت درماني در كاهش اضطراب در موقعيت‌هاي امتحان فرض و افزايشي نمرات درسي از ديگر روشهاي درماني و گروه كنترل اثر بخش‌تر است. حساسيت‌زدايي منظم، تركيب حساسيت‌زدايي منظم و شناخت درماني و گروه كنترل با يكديگر تفاوت معنا‌داري نداشتند. اين نتايج حاكي از اهميت رويكرد شناختي در درمان اضطراب امتحان بود.

زاتس و چاسين (1985) در مطالعة خود شناختهاي كودكان داراي اضطراب امتحان پايين، متوسط و بالا را در شرايط امتحان واقعي مورد بررسي قرار دادند. كودكان داراي اضطراب امتحان بالا شناختهاي بازدارندة تكليف و خود ارزيابي‌هاي مثبت كمتري را گزارش دادند. كودكان داراي اضطراب امتحان بالا همچنين افكار مرتبط با تكليف و خود‌گوييهاي مقابله‌اي نسبتاً بالايي را نشان دادند. در اين مطالعه نقش محيط كلاس در رابطه با اضطراب امتحان ـ عملكرد نيز بررسي شد. عملكرد كودكان داراي اضطراب امتحان بالا در مقايسه با همسالانشان فقط در كلاسهاي پايين بود كه از نظر تهديد ارزيابي بالا بود. علاوه بر اين، رابطة معنا‌داري بين شناختها و عملكرد رياضي فقط در كلاسهاي تهديد بالا به دست آمد و اين رابطه وقتي كه اثرات توانايي رياضي از طريق آماري كنترل شد باقي ماند.

 

 


دانلود رایگان پکیج وکتور حرف کشیدهشناسه محصول: 496742
موجود

دانلود رایگان پکیج وکتور حرف کشیده

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 2500تومان

برچسب ها :

دانلود رایگان پکیج وکتور حرف کشیده

دانلود رایگان پکیج وکتور حرف کشیده

دانلود رایگان پکیج وکتور حرف کشیده

 

مجموعه حروف کشیده قابل استفاده در فتوشاپ و موارد استفاده در تایپوگرافی و کالیگرافی .

فرمت فایل : PNG

حجم : 2MB

 

برای دیدن عکس با کیفیت اینجا کلیک کنید. 


دانلود رایگان موکاپ نیازمندی های روزنامه ( فایل اصلی )شناسه محصول: 496747
موجود

دانلود رایگان موکاپ نیازمندی های روزنامه ( فایل اصلی )

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 2500تومان

برچسب ها :

دانلود رایگان موکاپ نیازمندی های روزنامه ( فایل اصلی )

دانلود رایگان موکاپ نیازمندی های روزنامه ( فایل اصلی )

دانلود رایگان موکاپ نیازمندی های روزنامه ( فایل اصلی )

 

توضیح و آموزش استفاده از این فایل : پس از دانلود فایل ، آن را از حالت فشرده خارج و فونت موجود در پوشه را نصب کنید ، سپس به وسیله نرم افزار فتوشاپ فایل PSD موجود را باز کنید و در قسمت لایه ها ( به طور پیشفرض پایین سمت راست نرم افزار ) آیکون چشمی را که کنار گروه قرار دارد فعال کنید تا موکاپ نمایان شود ، حالا روی لایه ای که باید ویرایش شود دوبار کلیک کنید تا وارد صفحه ی جدیدی شوید که در آنجا می توانید به سادگی متن را ویرایش کنید .

فرمت فایل :: Adobe Photoshop Image (.psd)
حجم :: 18MB

 

برای دیدن عکس با کیفیت اینجا کلیک کنید.

 


1
logo-samandehi